Panduan Frog VLE Untuk Admin, Guru Dan Pelajar

Panduan VLE untuk Sekolah
Trainer's Guide Full
Panduan untuk Admin Sekolah 
Panduan Asas Frog VLE untuk Murid 

Panduan Mengikut Sub Topik (Sila Download Trainer's Guide Full):
 • 1.0 Menginspirasikan Perubahan (Guru
 • 1.1 Pengenalan Kepada Projek 1BestariNet (Guru)
 • 1.2 Bagaimana Membentuk Pasukan Frog Anda (Guru)
 • 1.3 Gambaran Keseluruhan VLE Frog (Guru)
 • 1.4 Bagaimana Menghasilkan Kalendar Sekolah (Admin
 • 1.5 Bagaimana Menghasilkan Kalendar Tempahan (Admin
 • 1.6 Bagaimana Mengedit Dashboard Anda (Guru
 • 1.7 Bagaimana Menggunakan Kalendar Anda (Guru
 • 1.8 Gambaran Keseluruhan Booking Kalendar (Guru
 • 1.9 Bagaimana Menghasilkan Folder Dan Memuat Naik Fail (Guru
 • 1.10 Bagaimana Menghasilkan Sumber Pembelajaran (Guru
 • 1.11 Bagaimana Berkongsi Sumber Pembelajaran (Guru
 • 1.12 Bagaimana Mengakses Emel Anda (Guru
 • 2.0 Mengkaji Kembali Cara Pembelajaran Pelajar Abad Ke-21 
 • 2.1 Bagaimana Menggunakan Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan (Guru
 • 2.2 Bagaimana Menghantar Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan (Guru
 • 2.3 Bagaimana Pelajar Menyiapkan Tugasan (Pelajar
 • 2.4 Bagaimana Menyemak Tugasa (Guru
 • 2.5 Bagaimana Menggunakan Dashboard Sekolah Untuk Komunikasi (Guru
 • 2.6 Bagaimana Menghasilkan Sebuah Forum Perbincangan (Guru
 • 2.7 Pengenalan Kepada Frog Community Site (Guru
 • 2.8 Bagaimana Menambah Pengguna Baru (Admin
 • 2.9 Bagaimana Menambah Kumpulan Baru (Admin
 • 2.10 Bagaimana Mengedit Dashboard Sekolah (Admin
 • 2.11 Bagaimana Mengakses Saluran Bantuan (Admin
 • 3.0 Bagaimana Admin Frog Berkongsi Laman Bidang / Mata Pelajaran (Admin
 • 3.1 Bagaimana Laman Bidang / Mata Pelajaran Digunakan Di Sekolah (Guru
 • 3.2 Bagaimana Membina Laman Bidang / Mata Pelajaran (Guru
 • 3.3 Bagaimana Berkongsi Laman Bidang / Mata Pelajaran (Guru
 • 3.4 Menginspirasikan Pelajar (Pelajar
 • 3.5 Berkenalan Dengan Frog (Pelajar
 • 3.6 Gambaran Keseluruhan VLE Frog Untuk Pelajar (Pelajar
 • 3.7 Bagaimana Mengedit Dashboard Anda (Pelajar
 • 3.8 Langkah Permulaan Dengan Frog (Pelajar
 • 3.9 Bagaimana Menghasilkan Sebuah Laman Kokurikulum (Guru
 • 3.10 Pengenalan Kepada The Pond (Pelajar
 • 3.11 Frog Students Champions (Pelajar