Pelaksanaan Program Kem Membaca 1Malaysia 2015 (KM1M 2015)

Kem Membaca 1Malaysia (KM1M) merupakan satu aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bertujuan untuk mengukuhkan budaya membaca dan menanam sikap cintakan ilmu melalui pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan pembacaan dalam kalangan murid. Program KM1M 2015 akan diadakan selama 3 hari iaitu pada 21 hingga 23 April 2015. Semua warga sekolah perlu melaksanakan program membaca serentak pada ketetapan berikut:

pkg pertang km1m

Oleh itu, satu laporan pelaksanaan KM1M 2015 perlu diserahkan ke Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan melalui Pusat Kegiatan Guru Pertang. Semua sekolah diminta menghantar laporan tersebut mengikut format yang disediakan seperti lampiran B pada atau sebelum 30 April 2015. Untuk memuat turun surat, sila klik pada ikon scribd di bawah.