Taklimat Penggunaan Bahan Digital MBMMBI Dengan Pendekatan Zon Perkembangan Proksimal (ZPD)

Nama Aktiviti
:
Taklimat Penggunaan Bahan Digital MBMMBI Dengan Pendekatan Zon Perkembangan Proksimal (ZPD)
Tarikh
:
21 Januari 2016 (Khamis)
Masa
:
2.15 petang – 5.00 petang
Tempat
:
Bilik Mesyuarat PKG Pertang
Urusetia
:
PKG Pertang
Peserta
:
15 orang GPM Sekolah Ahli
Aktiviti
:
1. Taklimat oleh PTP Pkg Pertang
2. Perbincangan hal berkaitan MBMMBI
Isu
:
1. Masalah CD MBMMBI yang hilang
2. Pengisian Aset Inventori bagi CD MBMMBI
Susulan
:
-