Mesyuarat Jawatankuasa Pemuafakatan Aktiviti (JKPA) Pkg Pertang Bil.1/2016

Nama Aktiviti
:
Mesyuarat Jawatankuasa Pemuafakatan Aktiviti (JKPA) Pkg Pertang Bil.1/2016
Tarikh
:
02 Februari 2016 (Selasa)
Masa
:
2.15 petang – 5.00 petang
Tempat
:
Bilik Mesyuarat PKG Pertang
Urusetia
:
PKG Pertang
Jemputan /
Peserta
:
En. Sharizan B. Ibrahim (BTPN)
15 orang Pengetua/Guru Besar Sekolah Ahli
Aktiviti
:
1. Pembentangan Minit Mesyuarat JKPA Tahun 2015
2. Laporan aktiviti PKG Tahun 2015
3. Perancangan aktiviti Tahun 2016
4. Pembentangan penyata kewangan Tahun 2015
5. Pembentangan kertas cadangan merekayasa
    pemuafakatan aktiviti PKG
6. Perlantikan ahli JKPA bagi Tahun 2016 
7. Hal-hal lain
Isu
:
-
Susulan
:
-